Vissza az előző oldalra (Cikkek)


A távmunka szabályai az új munka törvénykönyvében


A távmunkavégzésről átalánosságbanA távmunka (távmunkavégzés) szabályait Magyarországon a munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályai tartalmazzák. A munkaviszonynak ez a módja napjainkban egyre elterjedtebb és hatása a munkajog intézményrendszerére rendkívül jelentős.

Általánosságban megfogalmazva a távmunka lényege, hogy a munkavállaló otthoni számítógépe összeköttetésben van a tulajdonképpeni munkahellyel (munkáltató székhelyével, telephelyével), amin keresztül a munkáltató kapcsolatot tart a munkavállalóval, a munkavállaló pedig ezen hálózati összeköttetésen keresztül adhatja le a munkát. A munkáltató számítógépes kapcsolaton keresztül adhatja ki a munkavállalónak az utasításokat és feladatokat is. A munkaidő a törvényi szabályok szerint kötetlen, azonban a felek ettől eltérően is megállapodhatnak.

A munka törvénykönyve jogszabályi definíciója szerint a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.

A távmunka speciális szabályaiA távmunka létesítéséről szóló munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában. A munkáltató az általános tájékoztatási kötelezettségében foglaltakon túl tájékoztatja a munkavállalót a munkáltató általi ellenőrzés, a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, valamint arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A munka törvénykönyve szabályai szerint a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak is biztosít, továbbá a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló a területére (székhelyére, telephelyére, fióktelepére) beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tarthasson.

A munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, azonban a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munka törvénykönyve szabályai szerint a munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja, azonban a munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. A betekintési jogosultság tekintetében a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a bekezdés alapján előírt tilalom vagy korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

A hatályos szabályozás szerint a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot, azonban a munka törvénykönyve sok más szabályához hasonlóan itt is lehetőség van eltérő megállapodásra a felek között. Az ellenőrzés – hasonlóan a bedolgozás szabályaihoz - nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.