Vissza az előző oldalra (Cikkek)


Kismamák a munka világában – GYES és GYED melletti munkavállalásA munka világában a kismamák egészen speciális helyet foglalnak el, mivel sokszor sújtja őket a munkaadói diszkrimináció és a kevés bölcsődei férőhely, ezért nekik fokozottan nehéz ügy az álláskeresés. Azonban nem csak az álláskeresés okozhat számukra problémát, a gyermekáldás a jogszabályok útvesztőjében is elsodorhatja őket. A cikkel ebben szeretnék segítséget nyújtani a GYED melletti munka és GYES melletti munka („kismama munka”) szabályainak ismertetésével.

Gyed melletti munkaA gyermekgondozási díj (GYED) szabályairól az 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezik. E törvény szabályai szerint nem jár a GYED, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A szabály értelmében tehát GYED mellett nem lehet munkát vállalni (tehát a GYED melletti munka tilos), vagy ha a kismama ezen időszak alatt (a gyed a gyermek születésétől számítva max. 2 évig folyósítható) mégis szeretni dolgozni, akkor a gyed-et szüneteltetnie kell, a munkavállalás időtartamára.

Gyes melletti munkaA gyermekgondozási segélyre (GYED) való jogosultság feltételeit a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény rendelkezései szabályozzák. A GYES szabályai szerint

Az ezen ellátásban részesülő személy – kivétel ez alól a nagyszülő, az örökbefogadó szülő, valamint a kiskorú szülő gyermekének gyámja – kereső tevékenységet
  • a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
  • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik (GYES melletti munka időkorlátozással),
  • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat (GYES melletti munka időkorlátozás nélkül).

Az ikergyermekek esetében a GYES-ben részesülő személy a gyermekek egyéves kora után korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet azzal, hogy az ikergyermekek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult. A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.

A fentiekben részletezett szabályozás szerint, ha valaki például a gyermeke első születésnapját követően már szeretne elmenni dolgozni, akkor kérnie kell a GYED megszüntetését (szüneteltetését). Ekkor még azonban jogosult lesz a GYES-re is és emellett heti harminc órát meg nem haladó időtartamban keresőtevékenységet folytathat, tehát GYES mellett is dolgozhat, csak időkorlátozással. Az a kismama, aki pedig a gyermeke két éves koráig mindenképp szeretne otthon maradni a picivel, a GYED lejárta után a fentiekben leírt időkorlátozással folytathat keresőtevékenységet a GYES folyósításának időtartama alatt.