Vissza az előző oldalraMK BH 1998/248

Ha a külföldi diplomáciai képviselet nem mondott le a mentességi jogáról, Magyarországon nem perelhető. Ettől független kérdés, hogy a Magyar Köztársaság területén magyar munkavállaló által végzett munka alapján keletkezett jogvitában a törvény szerint a magyar jogot kell alkalmazni [Mt. 1. § (1) és (3) bek.; 1979. évi 13. tvr. 56-57. §].

A felperes keresetlevelét, amelyben elmaradt munkabér és szabadságmegváltás címén 142 500 forint megfizetésére kérte kötelezni a volt munkáltatóját, a munkaügyi bíróság a végzésével idézés kibocsátása nélkül elutasította. Álláspontja szerint a nagykövetség mint idegen állam magyarországi diplomáciai képviselete mentes a magyar joghatóság alól [1979. évi 13. tvr. 56-57. §].
A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság a végzésével helybenhagyta a munkaügyi bíróság végzését, mert a nagykövetség nem mondott le a mentességi jogáról.
A jogerős végzés ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Arra hivatkozott, hogy a munkaszerződése szerint a munkaviszonyára a magyar jogot kell alkalmazni, ezért nem lehet a jogainak magyarországi érvényesítésétől elzárni.
A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
Azt a kérdést, hogy a felek jogviszonyára a hazai jogot kell-e alkalmazni, a Munka Törvénykönyve hatályáról rendelkező 1. §-a szerint kell eldönteni. Az 1. § (3) bekezdése szerint a munkaviszonyra akkor nem kell a magyar jogot alkalmazni, ha a munkáltató külföldi állam, államhatalmi vagy közigazgatási szerv, továbbá Magyarországon diplomáciai képviseletként működő vagy egyébként a magyar joghatóság alól mentes más szerv vagy személy olyan féllel szerződik, amellyel vagy akivel a személyes joga azonos. Ebből következően a felperes munkaviszonyára - mivel a munkát a Magyar Köztársaság területén végezte [Mt. 1. § (1) bek.] a magyar jogot kell alkalmazni.
Ettől függetlenül kellett azt a kérdést vizsgálni, hogy a felperes a jogviszonyából eredően magyarországi bíróság előtt érvényesítheti-e az igényét, mert ez a bíróság joghatóságától függ.
A felperes keresetlevelét jogszabálysértés nélkül utasította el idézés kibocsátása nélkül a munkaügyi bíróság és hagyta helyben ezt a határozatot a másodfokú bíróság, mert a mentességi jogról való lemondás hiányában külföldi állam Magyarországon nem perelhető.
Az előbbiekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős végzést a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Mfv. II. 10.319/1997. sz.)