Csoportos létszámcsökkentés





MK EBH 1999/146.

Csoportos létszámcsökkentés esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn azzal a munkavállalóval szemben, akinek munkaviszonya közös megegyezés alapján szűnik meg [Mt. 94/A. §, 1991. évi IV. tv. 23. §].



MK EBH 2008/1799.

A csoportos létszámcsökkentés szempontjából irányadó időszakban nemcsak az átszervezéssel, hanem a nyugdíjjogosultsággal érintett munkavállalókat (közalkalmazottakat) is figyelembe kell venni (Mt. 94/C. §; Kjt. 38/A §; 98/59. EK irányelv).



MK EBH 2009/1989.

A közigazgatási szervnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről az érintett köztisztviselőket, továbbá a közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes Munkaügyi Központot a felmentés közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban kell tájékoztatnia [Ktv. 17/B. § (3) bekezdés, 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §, Mt. 12. §, 94/A. §].






Kapcsolódó linkek

HR Portál - Munkajogi, munkaügyi hírportál Minden a munka világából!
Munkajog.hu - munkajogi portál Munkajogi portál hasznos cikkekkel
Profession.hu - Állás és munka Állások és állásajánlatok, önéletrajz minták
Munkajog.lap.hu Munkajogi témájú linkek gyűjteménye
Adózóna - munkajog Munkajogi témájú elemzések, szakértőktől
workania.hu Ezer év törvényei