Bérkalkulátor 2012

Bruttó bér:
Családi kedvezmény: Igen Nem
Kedvezményezett eltartottak száma:
Eltartottak száma:
Megosztás százalékban:A családi adóalap-kedvezmény


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek értelmében a családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti.

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
- egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
- három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
- az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot
- gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
- szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
- javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel
kapja;
- a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében megjegyzendő, hogy az ezen esetekben említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.

Kedvezményezett eltartott:
- az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
- a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
- az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott:
- a kedvezményezett eltartott,
- az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

A családi adóalap-kedvezmény érvényesítésének vonatkozásában jogosultsági hónap az a hónap,
- amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
- amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
- amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik.


fsfgdsfg