A munka- és pihenőidő nyilvántartása


134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság
tartamát.

(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

(4) A munkáltató nyilvántartja
a) a 92. § (2) bekezdés,
b) a 99. § (3) bekezdés,
c) a 135. § (4) bekezdés
szerinti megállapodásokat.

Fenti szabály alapján a munkáltató köteles nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét és a szabadság tartamát is, úgy, hogy a nyilvántartásból bármikor megállapítható legyen a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontja. A rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását a munkáltató az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezetheti.

Fentiek mellett a munkáltató köteles nyilvántartani a teljes napi munkaidő legfeljebb napi tizenkét órára emeléséről szóló megállapodást, melyet akkor lehet megkötni, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el vagy a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója és azon megállapodást is mely a fenti esetben foglalkoztatott munkavállaló napi, heti munkaidejének megemeléséről szól.

Ezeken kívül azokat a megállapodásokat is köteles a munkáltató nyilvántartani, melyek a munkavállaló beosztás szerinti e jogszabályban meghatározott maximális nap, heti munkaidejétől való eltérésről szólnak, ha a munkavállaló
  • a polgári repülésben hajózó, légiutas-kísérő, repülőgépes műszaki, továbbá a légi utasok és járművek földi kiszolgálását végző, valamint a légi navigációs szolgáltatások biztosításában közreműködő vagy azt közvetlenül támogató,
  • a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó,
  • a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi, valamint az ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végző és a zavartalan közlekedést biztosító,
  • a vasúti személyszállítás, valamint a vasúti árufuvarozás körében utazó vagy a zavartalan közlekedést biztosító munkakörben, vagy
  • kikötőben van foglakoztatva.

A miniszteri indokolás szerint a törvény a munka- és pihenőidő nyilvántartásával kapcsolatban – némi pontosítás mellett – lényegében fenntartja a korábbi Mt. szabályozását, tekintve, hogy azok a gyakorlatban beváltak. A kiegészítés alapján azokban az esetekben, amikor a munkaidő-beosztás nem változik és a munkavállaló szokásosan eszerint végzi munkáját, a munkáltató csak a beosztástól való eltérés rögzítésére köteles.


Eltérő megállapodás


135. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) a 96. § (2) bekezdésében,
b) a 122. § (5) bekezdésében,
c) a 126. § (4) bekezdésében,
d) a 127. § (1)-(2) és (4) bekezdésében,
e) a 134. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.

(2) Kollektív szerződés
a) a 86-93. §-ban,
b) a 95. §-ban,
c) a 96. § (3) bekezdésében,
d) a 97. § (1) bekezdésében,
e) a 99. §-ban,
f) a 101-108. §-ban,
g) a 109. § (2) bekezdésében,
h) a 111. §-ban,
i) a 113-121. §-ban,
j) a 122. § (3) bekezdésében,
k) a 123. § (6) bekezdésében,
l) a 124. §-ban,
m) a 125. §-ban,
n) a 126. § (1)-(3) és (5) bekezdésében,
o) a 127. § (5) bekezdésében,
p) a 128-133. §-ban
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.

(3) Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

(4) A felek írásbeli megállapodása a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól, kollektív szerződés a 101-109. §-ban foglaltaktól
a) a polgári repülésben hajózó, légiutas-kísérő, repülőgépes műszaki, továbbá a légi utasok és járművek földi kiszolgálását végző, valamint a légi navigációs szolgáltatások biztosításában közreműködő vagy azt közvetlenül támogató,
b) a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó,
c) a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi, valamint az ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végző és a zavartalan közlekedést biztosító,
d) a vasúti személyszállítás, valamint a vasúti árufuvarozás körében utazó vagy a zavartalan közlekedést biztosító munkakörben,
e) a kikötőben
foglalkoztatott munkavállaló tekintetében eltérhet.

(5) A (4) bekezdés szerinti megállapodás feltétele, hogy
a) a beosztás szerinti munkaidő a 99. § (2) bekezdésben előírt tartamot legfeljebb tizenkét órával haladhatja meg,
b) a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja.

(6) Kollektív szerződés a (4) bekezdés szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében osztott munkaidőt állapíthat meg.

A törvény a lehetséges eltérő szabályozás körében lehetővé teszi, hogy az egyes ágazatok tekintetében azok sajátosságait figyelembe vevő szabályozás alakuljon ki.

A felek megállapodása vagy kollektív szerződés nem térhet el a szabadságmegváltás szabályaitól, a szülési szabadság szabályaitól és a munkáltató munka- és pihenőidő nyilvántartási kötelezettségét részletező szabályoktól.

Kollektív szerződés a munkaidő, a pihenőidő és a szabadság szabályainak tekintetében a törvényben meghatározott esetekben a munkavállaló javára eltérhet.

Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

A felek írásbeli megállapodása a munkavállaló beosztás szerinti e jogszabályban meghatározott maximális nap, heti munkaidejétől, kollektív szerződés pedig a törvény munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztására, a munkaközi szünetre, napi pihenőidőre, heti pihenőnapra és rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályaitól eltérhet, ha a munkavállaló

  • a polgári repülésben hajózó, légiutas-kísérő, repülőgépes műszaki, továbbá a légi utasok és járművek földi kiszolgálását végző, valamint a légi navigációs szolgáltatások biztosításában közreműködő vagy azt közvetlenül támogató,
  • a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó,
  • a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi, valamint az ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végző és a zavartalan közlekedést biztosító,
  • a vasúti személyszállítás, valamint a vasúti árufuvarozás körében utazó vagy a zavartalan közlekedést biztosító munkakörben,
  • kikötőben van foglalkoztatva.

A fentiek szerinti megállapodás feltétele, hogy a beosztás szerinti munkaidő a törvényben meghatározott maximális napi, heti munkaidőre (12, illetve 48 óra) előírt tartamot legfeljebb tizenkét órával haladhatja meg, valamint a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára a megállapodást tizenöt napos határidővel felmondhatja. Kollektív szerződés a fentiek szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében megállapíthat osztott munkaidőt is.