Vissza az előző oldalra (Cikkek)


Nyugdíjasok a közszférában - a speciális keresetkorlát szabály


Az állami szférában (közszférában) nyugdíj mellett munkát vállalókra a nyugdíjtörvény (1997. évi LXXXI. törvény) rendelkezései speciális szabályokat tartalmaznak.

Nyugdíj vagy fizetés


Az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas
  • közalkalmazotti jogviszonyban,
  • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
  • állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
  • közszolgálati jogviszonyban,
  • bírói szolgálati viszonyban,
  • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
  • ügyészségi szolgálati viszonyban,
  • fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban
áll.

A 2013. január 1-jén a fenti jogviszonyokban álló, öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy a jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. A 2013. január 1-jén a fentiek szerinti jogviszonyban álló személy ellátását – ha a jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétől kell szüneteltetni. A fenti szabály alapján tehát választani kell nyugdíj vagy fizetés között.

A fentiekben felsorolt jogviszonyokban nyugdíjasként továbbfoglalkoztatottaknak le kell mondaniuk az öregségi nyugdíj illetményük melletti egyidejű folyósításáról. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az szüneteltetés alapjául szolgáló jogviszony megszűnését. A bejelentés, szüneteltetés menetével, valamint az újbóli folyósítással kapcsolatosan az általános keresetkorlát kifejtésénél leírtakat kell alkalmazni. A korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban részesülőkre – az általános szabályokhoz hasonlóan – szintén vonatkozik ez a típusú korlátozás.

Kormányhatározat a nyugdíjpolitikai elvekről


A nyugdíjtörvény szerinti szüneteltetési szabály mellett az állami szférában továbbfoglalkoztatottakat egyéb szabály is „sújtja”. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat szerint nem lehet tovább foglalkoztatni a költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyeket, akik az öregségi nyugdíjkorhatárukat már betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. A kormányhatározat szerint, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet a fentiekben meghatározott körbe tartozó személy továbbfoglalkoztatásáról, de a Kormány véleménye köti a munkáltatót döntése meghozatalában (magyarul: ha a Kormány nemet mond, akkor nincs mese, nem lehet az illetőt továbbfoglalkoztatni).