Nemzetközi EgyezményekA munkajoggal kapcsolatos nemzetközi egyezmények terén két fontos jogforrást szeretnék kiemelni. Ezek a Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya, valamint az Európai Szociális Charta (Torinói Charta).

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya az ENSZ Közgyűlés által került elfogadásra 1966. december 16-án a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányával egyetemben. Ezen egyezményben kerültek deklarálásra azon alapvető munkajogi és szociális jog jogelvek, alapjogok, melyekből napjaink egyezményben részes államainak fentiekkel kapcsolatos jogrendszere is felépül. Az egyezmény szövege az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok EgyezségokmányaAz Európai Szociális Charta az Európa Tanács egyik legfontosabb nemzetközi szerződése, célja az állampolgárok legalapvetőbb jogainak és a szociális biztonságának megerősítése. A Chartát az emberi és szociális jogok biztosításában élenjáró legfejlettebb nyugat-európai országok kormányai írták alá az Európa Tanács égisze alatt, 1961. október 18-án Torinóban írták alá az emberi és szociális jogok elismerésével és biztosításával leginkább előrehaladt nyugat-európai országok. A EU vonatkozásában a Szociális Charta az Amszterdami Szerződéssel (1997) került igazán látótérbe, melynek megkötésekor beemelésre került a Charta, mint a követendő munkavállalói és szociális jogok egyik fő forrása. Az Európai Szociális Chartát Magyarország az 1999. évi C: törvénnyel iktatta be jogrendszerébe. A Charta szövege az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Európai Szociális Charta